Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Konstsamfundet

07.06.2019

Advium verkade som finansiell rådgivare till Konstsamfundet vid förvärvet av 30,9 % i Glaspalatset från Helsingfors stad.

Helsingfors stad äger 30,9 % av aktierna i Glaspalatset och resten av aktierna ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f. Partnerna har förhandlat om ett avtal, i och med vilket stadens aktier övergår i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags Mercator Fastigheters ägo. Den förhandlade köpesumman är 33,5 miljoner euro. 

Transaktionen förväntas slutföras under 2019.

Ytterligare information (på finska) här.

07.05.2019 - Advium rådgivare vid försäljningen av Picnic, Europicnic och La Torrefazione

Advium agerade som ägarnas rådgivare då Picnic, Europicnic och La Torrefazione såldes till Sentica Partners. Picnic och La To...