Advium

Företagsarrangemang

Vårt erfarna M&A –team har agerat som rådgivare i över 100 företagsarrangemang, med ett kumulativt värde omkring 10 miljarder euro. Sålunda hör Advium till de ledande finska investeringsbankerna. Läs mer om våra referenser inom företagsarrangemang.

Förvärv och fusioner

Vi hjälper våra kunder vid analyserandet och kartläggandet av potentiella uppköpsobjekt och fusionspartners. Vi rådger vid antågandet, planerandet av tidtabellen, strukturering, värdering, genomföradet och därtill hjälper vi vid förhandlingar och slutförandet av transaktionen.

Avyttringar

Vi rådger industriella och finansiella investerare samt den offentliga sektorn vid avyttringar, spin-offs, carve-outs och övriga försäljningar av bolag och enstaka tillgångar.

Kapitalmarknadstransaktioner

Vi agerar som rådgivare till våra kunder vid anskaffandet av eget eller främmande kapita genom exempelvis börslistningar eller aktie-emissioner. Därtill rådger vi vid private placement –arrangemang och övriga kapitalmarknadstransaktioner.

Strategisk och finansiell rådgivning

Utöver transaktionsrådgivning hjälper Advium sina kunder vid strategiska analyser, fairness opinions, publika bud och övriga uppdrag som kräver grundläggande kännedom av de finansiella marknaderna.