Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Rettig vid fusion av Purmo Group och VAC

08.09.2021

Virala Acquisition Company och Purmo Group fusioneras för att skapa en internationellt ledande publikt listad leverantör av hållbara lösningar inom inomhusklimat.

Purmo Group är en av de ledande aktörerna inom hållbart inomhusklimat, med en omsättning på 671 miljoner euro år 2020. I samband med fusionen är Purmo Group’s skuldfria bolagsvärde (EV) 685 miljoner euro. Med en förväntad verkställning i slutet av december 2021, förväntas transaktionen bli den första SPAC –fusionen i Norden. Purmo Group är ett dotterbolag till Rettig Group, och i samband med fusionen kommer Rettig Group att bli en betydande ägare i det kombinerade bolaget, vars aktier listas på huvudlistan på Nasdaq Helsinki.

Advium Corporate Finance agerar som Rettig Group’s och Purmo Group's finansiella rådgivare.

Ytterligare information: Rettigs Pressmeddelande16.07.2021 - Advium rådgivare till Rettig vid avyttring av Nordkalk

Rettig Group har ingått avtal om att avyttra 100% av aktierna i Nordkalk till SigmaRoc Plc för en skuldfri kö...

08.07.2021 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet i Helsingfors

Advium agerade som säljarens rådivare då en fond förvaltad av Schroders ingick avtal om avyttrandet av ...

16.06.2021 - Advium rådgivare till Berner vid Chemigate -förvärv

Advium agerade som finansiell rådgivare till Berner Oy vid förvärvet av majoriteten i Chemigate Oy, en tillverkare av produkt...

23.04.2021 - Advium rådgivare vid försäljningen av en centrum fastighet

Advium agerade som säljarnas rådgivare då Finlands Apotekareförbund och Helsingfors Gymnastikklubb avtalade om att sälja en f...

05.03.2021 - Advium rådgivare till Alma Media vid förvärvet av Nettix

Advium agerade som finansiell rådgivare till Alma Media Abp vid förvärvet av Nettix Oy, en ledande marknadsplats för motorfor...

02.02.2021 - Advium finansiell rådgivare till Avain Yhtiöt

Advium agerade som Avain Yhtiöts finansiella rådgivare då Ahlström Capitals dotterbolag, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, förvärva...