Advium

Aktuellt

Advium rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet för Musti Group

29.11.2023

Advium utfärdade en fairness opinion till Musti Group Abp:s styrelse angående det frivilliga rekommenderade offentliga kontanterbjudandet för Musti Group Abp:s alla aktier av ett konsortium bestående av Sonae – SGPS, S.A., Jeffrey David, Johan Dettel och David Rönnberg. Det totala värdet av Musti Group Abp:s utestående aktier är cirka 868 miljoner euro enligt erbjudandet.

Musti Group Abp:s styrelse, representerad av medlemmar utan intressekonflikt och som inte är medlemmar i konsortiet, har enhälligt valt att rekommendera att Musti Group Abp:s aktieägare accepterar budet.

Ytterligare information (på engelska): Musti Gruppens börsmeddelande09.11.2023 - Advium finansiell rådgivare till Aspo och ESL Shipping

Advium agerade som Aspo Abp:s och dess dotterbolag ESL Shipping Ab:s finansiella rådgivare då Aspo och OP Suomi Infra Kb ingi...

31.10.2023 - Advium rådgivare till Fennogens Investments och Corbis

Advium agerade som finansiell rådgivare till Fennogens Investments och Corbis då de avyttrade sitt aktieinnehav i Caverion Ab...

28.08.2023 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Schroders Capital sålde fastigheten Sampotalo i Åbo till Niam. Den historiskt bety...

31.07.2023 - Advium rådgivare vid oblibgatoriskt publikt bud för Alma Media

Advium agerade som Otavas finansiella rådgivare vid Otavas obligatoriska publika bud för samtliga aktier i Alma Media Abp. Yt...