Advium

Ajankohtaista

Advium Innofactorin neuvonantajana julkisessa käteisostotarjouksessa

22.07.2024

CapMan Growth -sijoitusyhtiön hallinnoiman rahaston, Ensio Investment Group Oy:n ja Osprey Capital Oy:n muodostama konsortio Onni Bidco Oy ja Innofactor Oyj ovat 22.7.2024 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Onni Bidco tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Innofactorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Innofactorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Ostotarjouksessa Innofactorin osakkeenomistajille tarjotaan 1,68 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Innofactorin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 60,1 miljoonaa euroa.

Innofactorin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä, jotka eivät ole konsortion jäseniä, edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Innofactorin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Advium toimii Innofactorin taloudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja: Pörssitiedote02.05.2024 - Advium neuvonantajana liikekeskus Brediksen myynnissä

Advium toimi myyjän neuvonantajana, kun eQ Liikekiinteistöt –rahasto myi Espoon Laajalahdessa sijaitsevan liikekeskus Brediks...

26.04.2024 - Advium konsortion neuvonantajana julkisessa ostotarjouksessa Purmo Group:n osakkeista

Apollon lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat tietyt rahastot ja Rettig muodostavat konsortion kaikkia Purmo Group Oyj:n liikkeesee...

08.04.2024 - Jacob af Forselles on nimitetty Adviumin toimitusjohtajaksi elokuusta 2024 alkaen

Olemme iloisia ilmoittaessamme Jacob af Forsellesin nimityksestä Adviumin toimitusjohtajaksi sekä eQ-konsernin johtoryhmän jä...