Advium

Aktuellt

Advium Esbo stads rådgivare vid försäljnings av Esbo Sjukhus

05.01.2022

Advium agerade som säljarens finansiella rådgivare då Esbo Stad kom överens om att avyttra Esbo Sjukhus till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Kb. Transaktionen värderar fastigheten till ca. 295 miljoner euro, och den förväntas slutföras under början av 2022. Transaktionen är villkorad för Esbo Stads godkännande.

Esbo Sjukhus är specialiserat på vård och rehabilitering av äldre patienter, och befinner sig på Jorvs sjukhusområde.