Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Ilmarinen

01.07.2017

Advium gav ett fairness opinion -utlåtande åt Ilmarinens styrelse i samband med fusionen av de ömsesidiga arbetspensionsbolagen Ilmarinen och Etera. Det sammanslagna bolaget kommer att sköta över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd, och mätt enligt antal kunder och premieinkomst kommer bolaget att bli Finlands största arbetspensionsbolag inom den privata sektorn.

Ytterligare information: Ilmarinen11.10.2017 - Advium Peabs rådgivare i Lemminkäinen –affär

Advium agerade som Peab AB:s finansiella rådgivare vid avyttringen av Peabs samtliga ca. 2,5 miljoner aktier, motsvarande 10,...

21.09.2017 - Advium bästa rådgivare enligt Euromoney för elfte gången

Euromoney har rankat Advium Corporate Finance som den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland ...

30.06.2017 - Advium rådgivare vid sale and leaseback transaktion i Belgien

Advium agerade som rådgivare till Rettig ICC då det belgiska noterade fastighetsinvesteringsbolaget WDP avtalade om att förvä...

30.06.2017 - Advium rådgivare åt VR Group

Advium agerade som rådgivare till VR Group då en fond förvaltad av Exilion Capital ingick ett föravtal med VR Group om att fö...

26.05.2017 - Advium rådgivare vid årets största fastighetsaffär i Baltikum

Advium agerade som rådgivare till Kesko, familjen Rakauskas och Zabolis Partners då CPA:17 - Global förvärvade en 70 % andel ...

03.04.2017 - Advium rådgivare vid avyttringen av Temet

Advium agerade som säljarnas finansiella rådgivare då dessa kom överens om avyttringen av alla aktier i Temet Oy till Väistö ...

02.03.2017 - Advium Genesta’s rådgivare vid försäljningen av köpcentret Liila

Advium agerade som rådgivare till Genesta när fonden Genesta Nordic Baltic Real Estate Fund I sålde köpcentret Liila till Spe...

23.02.2017 - Advium rådgivare vid försäljningen av en kontorsfastighet

Advium agerade som rådgivare till Genesta när fonden Genesta Nordic Baltic Real Estate Fund I sålde en stor kontorsfastighet ...