Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Konstsamfundet

07.06.2019

Advium verkade som finansiell rådgivare till Konstsamfundet vid förvärvet av 30,9 % i Glaspalatset från Helsingfors stad. Helsingfors stad äger 30,9 % av aktierna i Glaspalatset och resten av aktierna ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f. Partnerna har förhandlat om ett avtal, i och med vilket stadens aktier övergår i Föreningen Konstsamfundets dotterbolags Mercator Fastigheters ägo. Den förhandlade köpesumman är 33,5 miljoner euro. 

Transaktionen förväntas slutföras under 2019.

Ytterligare information (på finska) här.15.08.2019 - Advium rådgivare vid försäljningen av Baswares huvudkontor

Advium agerade som säljarens rådgivare när CapMan Nordic Property Income, en Non-UCITS fond förvaltad av...

04.07.2019 - Advium agerade som Peabs finansiella rådgivare

Peab har kommit överens om att förvärva YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Den f...

02.07.2019 - Advium rådgivare till Antilooppi

Advium verkade som finansiell rådgivare till Antilooppi vid försäljningen av en historisk magasinbyggnad vid Ankkaregatan 5 i...

07.05.2019 - Advium rådgivare vid försäljningen av Picnic, Europicnic och La Torrefazione

Advium agerade som ägarnas rådgivare då Picnic, Europicnic och La Torrefazione såldes till Sentica Partners. Picnic och La To...