Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Tamturbo

29.05.2020

Advium agerade som Tamturbos finansiella rådgivare då Sulzer, ett av världens ledande företag inom innovativa pumplösningar och flödesoptimering, gjorde en strategisk investering i Tamturbo Oyj, som är ett finskt tillväxtföretag inom cleantech –industrin.

Ytterligare information (på engelska): Pressmeddelande08.07.2020 - Advium rådgivare till Lakan Betoni

Advium agerade som Lakan Betoni Oy:s finansiella rådgivare då bolaget kom överens om att avyttra sin produktionsanläggning fö...

22.06.2020 - Advium Solidiums rådgivare i Neles –affär

Advium agerade som Solidiums finansiella rådgivare vid avyttringen av Solidiums samtliga ca 22,4 miljoner aktier, motsvarande...

26.02.2020 - Advium rådgivare till Elo

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo sålde en lager-, handels- samt kontorsfa...