Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Lakan Betoni

08.07.2020

Advium agerade som Lakan Betoni Oy:s finansiella rådgivare då bolaget kom överens om att avyttra sin produktionsanläggning för torrprodukter, som är belägen i Forssa i Finland, till Kiilto Oy.

Ytterligare information (på finska): Kiilto pressmeddelande.03.08.2020 - Advium rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo

Advium fungerade som rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo då Samla Asunnot Ky samt Samla Toimitilat II Ky, förvaltad...

22.06.2020 - Advium Solidiums rådgivare i Neles –affär

Advium agerade som Solidiums finansiella rådgivare vid avyttringen av Solidiums samtliga ca 22,4 miljoner aktier, motsvarande...

29.05.2020 - Advium finansiell rådgivare till Tamturbo

Advium agerade som Tamturbos finansiella rådgivare då Sulzer, ett av världens ledande företag inom innovativa pumplösningar o...

26.02.2020 - Advium rådgivare till Elo

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo sålde en lager-, handels- samt kontorsfa...