Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid oblibgatoriskt publikt bud för Alma Media

31.07.2023

Advium agerade som Otavas finansiella rådgivare vid Otavas obligatoriska publika bud för samtliga aktier i Alma Media Abp.

Ytterligare information (på finska): Alma Medias pressmeddelande28.08.2023 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Schroders Capital sålde fastigheten Sampotalo i Åbo till Niam. Den historiskt bety...