Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet

28.08.2023

Advium agerade som säljarens rådgivare när Schroders Capital sålde fastigheten Sampotalo i Åbo till Niam.

Den historiskt betydelsefulla byggnaden, designad av arkitekten Erik Bryggman, färdigställdes år 1938 och är belägen i Åbo centrum. Byggnadens omfattande renovering färdigställdes år 2023. Den uthyrbara ytan på fastigheten är cirka 10 400 kvadratmeter, och den fungerar som stadens administrativa centrum i Åbo.

Ytterligare information (på engelska): Niams pressmeddelande31.07.2023 - Advium rådgivare vid oblibgatoriskt publikt bud för Alma Media

Advium agerade som Otavas finansiella rådgivare vid Otavas obligatoriska publika bud för samtliga aktier i Alma Media Abp. Yt...