Advium

Aktuellt

Advium Corporate Finance blir uppköpt av dess personal

01.07.2009

Advium Corporate Finance, del av eQ Bank Ab, blir uppköpt av en del av dess personal. Advium är en ledande finansiell rådgivare i företagsaffärer i Finland och Finlands ledande rådgivare i stora fastighetstransaktioner. Advium har, sedan det grundades år 2000, varit rådgivare i över 80 transaktioner med ett sammanlagt värde som överstiger 8 miljarder euro. Adviums personal består av 14 personer.

Försäljningen av Advium är en följd av att Nordnet Bank AB köpte eQ Bank Ab och av att corporate finance verksamhet inte tillhör Nordnets kärnverksamhet. Båda parterna är nöjda med den nya överenskommelsen.

“Vi kommer att fortsätta erbjuda våra kunder förstklassiga tjänster i företagsaffärer, finansieringstransaktioner och stora fastighetstransaktioner. Vi tror starkt på att vi som en oberoende och erfaren inhemsk corporate finance rådgivare kan fortsätta som en attraktiv samarbetspartner för våra kunder”, säger Adviums verkställande direktör Janne Larma.

Advium kommer efter affären att fortsätta under Advium varumärket och transaktionen kommer inte att påverka Adviums personal eller verksamhet. Kontaktuppgifterna kvarstår oförändrade.

22.12.2009 - Advium rådgav Kesko i årets största fastighetstransaktion

Advium Corporate Finance var som rådgivare åt Kesko i transaktionen där Kesko koncernen avyttrade 13 detaljh...

30.10.2009 - Advium som rådgivare till NREP

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har av NREP Finland 4 Oy köpt en partiaffärbyggnad, som hyrs av Kesko ...

22.09.2009 - Advium finansiell rådgivare till Rettig

Rettig blir Nordkalks största ägare. Som följd av transaktionen ökar Rettigs innehav i Nordkalk frå...

11.08.2009 - Advium som rådgivare till SEB

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) har sålt 11 958 000 Alma Media Abp aktier till Ilkka-Yhtym&au...

06.08.2009 - Forum Capita köper aktier i Oy Kamppiparkki Ab

Stockmann Abp säljer alla sina aktier i Oy Kamppiparkki Ab till Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb. Kamppipar...

14.05.2009 - Advium rådgivare vid försäljningen av Raisios margarin-affärsverksamhet

Raisio säljer sin margarin-affärsverksamhet till Bunge för 80 miljoner euro. Affären inkluderar margarinf...