Advium

Aktuellt

Advium som rådgivare till SEB

11.08.2009

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) har sålt 11 958 000 Alma Media Abp aktier till Ilkka-Yhtymä Abp och Kaleva Kustannus Ab för cirka EUR 57 miljoner. Efter transaktionen stiger Ilkka-Yhtymä Abp:s aktieägande i Alma Media till 20,40 procent och Kaleva Kustannus ägande till 5,97 procent. För tilläggsinformation vänligen besök http://www.almamedia.fi.
Advium Corporate Finance fungerade som SEB:s finansiella rådgivare.

22.12.2009 - Advium rådgav Kesko i årets största fastighetstransaktion

Advium Corporate Finance var som rådgivare åt Kesko i transaktionen där Kesko koncernen avyttrade 13 detaljh...

30.10.2009 - Advium som rådgivare till NREP

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har av NREP Finland 4 Oy köpt en partiaffärbyggnad, som hyrs av Kesko ...

22.09.2009 - Advium finansiell rådgivare till Rettig

Rettig blir Nordkalks största ägare. Som följd av transaktionen ökar Rettigs innehav i Nordkalk frå...

06.08.2009 - Forum Capita köper aktier i Oy Kamppiparkki Ab

Stockmann Abp säljer alla sina aktier i Oy Kamppiparkki Ab till Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb. Kamppipar...

01.07.2009 - Advium Corporate Finance blir uppköpt av dess personal

Advium Corporate Finance, del av eQ Bank Ab, blir uppköpt av en del av dess personal. Advium är en ledande finansie...

14.05.2009 - Advium rådgivare vid försäljningen av Raisios margarin-affärsverksamhet

Raisio säljer sin margarin-affärsverksamhet till Bunge för 80 miljoner euro. Affären inkluderar margarinf...