Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Rettig

22.09.2009

Rettig blir Nordkalks största ägare. Som följd av transaktionen ökar Rettigs innehav i Nordkalk från 21 % till 49 %.
Advium var Rettigs finansiella rådgivare i transaktionen.

För att läsa pressmeddelandet vänligen besök http://www.rettig.fi

22.12.2009 - Advium rådgav Kesko i årets största fastighetstransaktion

Advium Corporate Finance var som rådgivare åt Kesko i transaktionen där Kesko koncernen avyttrade 13 detaljh...

30.10.2009 - Advium som rådgivare till NREP

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har av NREP Finland 4 Oy köpt en partiaffärbyggnad, som hyrs av Kesko ...

11.08.2009 - Advium som rådgivare till SEB

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) har sålt 11 958 000 Alma Media Abp aktier till Ilkka-Yhtym&au...

06.08.2009 - Forum Capita köper aktier i Oy Kamppiparkki Ab

Stockmann Abp säljer alla sina aktier i Oy Kamppiparkki Ab till Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb. Kamppipar...

01.07.2009 - Advium Corporate Finance blir uppköpt av dess personal

Advium Corporate Finance, del av eQ Bank Ab, blir uppköpt av en del av dess personal. Advium är en ledande finansie...

14.05.2009 - Advium rådgivare vid försäljningen av Raisios margarin-affärsverksamhet

Raisio säljer sin margarin-affärsverksamhet till Bunge för 80 miljoner euro. Affären inkluderar margarinf...