Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Rettig

25.05.2010

Rettig har undertecknat ett avtal med de övriga aktieägarna i Nordkalk,
vilket innebär att Rettigs innehav i Nordkalk stiger från 49 % till 100%.

Transaktionen verkställs under förutsättning att konkurrensmyndigheternas tillstånd erhålls.

Advium var Rettigs finansiella rådgivare i transaktionen.

För att läsa pressmeddelandet vänligen besök http://www.rettig.fi

21.12.2010 - Advium Corporate Finance Ltd, Amanda Capital Abp och eQ Asset Management Group gå samman

Advium Corporate Finance Ltd, Amanda Capital Abp och eQ Asset Management Group har idag kommit överens om att gå s...

02.09.2010 - Vi har Flyttat

Vår nya address från och med 1 september är Mannerheimvägen 14 A, 8 våningen 00100 Helsingf...

27.08.2010 - Advium finansiell rådgivare till Vaahto Group

Vaahto Group Ab och Japrotek Oy Ab har undertecknat ett bindande avtal om försäljning av två logistikfastig...

06.07.2010 - Advium finansiell rådgivare till Lindell

Finlands ledande företag in kontorstillbehörsbranschen, Oy Lindell Ab, har sålts till Staples Inc. Amerikan...

02.06.2010 - Advium finansiell rådgivare till Tamar vid försäljningen av två logistikfastigheter

Tamar European Industrial Fund (“TEIF”) har undertecknat ett bindande avtal om försäljing av två ...

09.03.2010 - Advium rådgav Sigrid Jusélius Stiftelse

Sigrid Jusélius Stiftelse har sålt en kontorsbygnad i Helsingfors till en privat placerare. Advium har fungera...

18.01.2010 - Advium rådgav Holiday Club Resorts

Arbetspensionsbolaget Varma har köpt aktierna i Saimaan Kylpyläkiinteistöt Oy med ett avtal undertecknat 9 mar...