Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Tamar vid försäljningen av två logistikfastigheter

02.06.2010

Tamar European Industrial Fund (“TEIF”) har undertecknat ett bindande avtal om försäljing av två logistik-/förrådsfastigheter till OP-Henkivakuutus Oy.
Den sammanlagda nettoköpesumman är 20,7 miljoner euro.

Den större av fastigheterna är belägen nära flygfältet i Vanda och omfattar i sin helhet ca. 14 891 m2 förråds-, produktions- och kontorsutrymmen.
Den andra fastigheten ligger i Tammerfors och omfattar i sin helhet ca. 2 471 m2 förråds-, produktions- och kontorsutrymmen.

Fastigheterna är hyrda till Machinery Oy med långa hyresavtal.

Advium fungerade som TEIFs finansiella rådgivare. 

21.12.2010 - Advium Corporate Finance Ltd, Amanda Capital Abp och eQ Asset Management Group gå samman

Advium Corporate Finance Ltd, Amanda Capital Abp och eQ Asset Management Group har idag kommit överens om att gå s...

02.09.2010 - Vi har Flyttat

Vår nya address från och med 1 september är Mannerheimvägen 14 A, 8 våningen 00100 Helsingf...

27.08.2010 - Advium finansiell rådgivare till Vaahto Group

Vaahto Group Ab och Japrotek Oy Ab har undertecknat ett bindande avtal om försäljning av två logistikfastig...

06.07.2010 - Advium finansiell rådgivare till Lindell

Finlands ledande företag in kontorstillbehörsbranschen, Oy Lindell Ab, har sålts till Staples Inc. Amerikan...

25.05.2010 - Advium finansiell rådgivare till Rettig

Rettig har undertecknat ett avtal med de övriga aktieägarna i Nordkalk, vilket innebär att Rettigs innehav i...

09.03.2010 - Advium rådgav Sigrid Jusélius Stiftelse

Sigrid Jusélius Stiftelse har sålt en kontorsbygnad i Helsingfors till en privat placerare. Advium har fungera...

18.01.2010 - Advium rådgav Holiday Club Resorts

Arbetspensionsbolaget Varma har köpt aktierna i Saimaan Kylpyläkiinteistöt Oy med ett avtal undertecknat 9 mar...