Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Delta Motor Group

14.03.2011

Advium fungerade som rådgivare i transaktionen där Delta Motor Group avyttrade 16 handelsfastigheter runtom i Finland till ett av
Sveafastigheter III och Mattila & Saxen Property Partners samägt bolag. Den skuldfria köpeskillingen var cirka 42 miljoner euro.
Den genomförda transaktionen är till värdet den största transaktionen i Finland hittils under 2011.

Samtliga fastigheter har hyrts av Delta Motor Group med långa hyresavtal.

Mera information: http://www.delta.fi

29.12.2011 - Advium finansiell rådgivare till Niam och Whitehall

Niam och Whitehall har sålt fastighet Koy Lahden Kulmala till A. Ahström Oy. Fastighetens uthyrningsbara yta ä...

29.09.2011 - Advium finansiell rådgivare till Lahden Teollisuusseura

Lahden Teollisuusseura har sålt Sokos Hotel Lahden Seurahuone hotellfastighet till Handelslagen Hämeenmaa. Adviu...

05.07.2011 - Advium finansiell rådgivare i försäjningen av Miratel

Ascom Group, ett schweiziskt bolag noterat på SWX Swiss Exchange med en omsättning på 571 MCHF (2010) har f&...

20.05.2011 - Advium finansiell rådgivare i försäljningen av Partioaitta

Fenix Outdoor AB, ett svensk bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm med en omsättning på ca 150 MEUR har f&ou...

29.04.2011 - Advium finansiell rådgivare till Sponda i årets största fastighetstransaktion

Advium var Spondas rådgivare i transaktionen där Sponda köpte Fennia kvarteret av Ömsesidiga Livsfö...