Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Sponda i årets största fastighetstransaktion

29.04.2011

Advium var Spondas rådgivare i transaktionen där Sponda köpte Fennia kvarteret av Ömsesidiga Livsförsäkringsbolaget Suomi.
Transaktionen inkluderar alla aktier i sex fastighetsbolag samt en del av aktierna i det bolag som administrerar metrohallen i Kaisaniemi.

Den skuldfria köpeskillingen var 122 miljoner euro. Den genomförda transaktionen är den största fastighetstransaktionen i Finland hittills under 2011.

Mera information: http://www.sponda.fi

29.12.2011 - Advium finansiell rådgivare till Niam och Whitehall

Niam och Whitehall har sålt fastighet Koy Lahden Kulmala till A. Ahström Oy. Fastighetens uthyrningsbara yta ä...

29.09.2011 - Advium finansiell rådgivare till Lahden Teollisuusseura

Lahden Teollisuusseura har sålt Sokos Hotel Lahden Seurahuone hotellfastighet till Handelslagen Hämeenmaa. Adviu...

05.07.2011 - Advium finansiell rådgivare i försäjningen av Miratel

Ascom Group, ett schweiziskt bolag noterat på SWX Swiss Exchange med en omsättning på 571 MCHF (2010) har f&...

20.05.2011 - Advium finansiell rådgivare i försäljningen av Partioaitta

Fenix Outdoor AB, ett svensk bolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm med en omsättning på ca 150 MEUR har f&ou...

14.03.2011 - Advium finansiell rådgivare till Delta Motor Group

Advium fungerade som rådgivare i transaktionen där Delta Motor Group avyttrade 16 handelsfastigheter runtom i Finl...