Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Vaahto Group

23.04.2012

Vaahto Group Plc Oyj har genomfört en riktad aktieemission till utvalda investerare och minoritetsägare i AP-Tela Oy.
Advium Corporate Finance Oy fungerade som finasiell rådgivare till Vaahto Group Plc Oyj.
Mer information: http://www.vaahto.fi/releases-and-news/stock-exchange-bulletins/stock-exchange-releases-2012/vaahto-group-plc-oyj-contemplates-a-directed-share-issue-to-a-group-of-selected-investors.aspx

04.12.2012 - Advium finansiell rådgivare vid försäljningen av Nokias huvudkontor

Advium fungerade som Nokias rådgivare när Nokia undertecknade avtal om att sälja och hyra tillbaka på l...

20.11.2012 - Advium rådgivare till eQ Abp

eQ Abp har 19.11.2012 förvärvat Icecapitals förmögenhetsförvaltningsverksamhet, med undantag av fast...

02.11.2012 - Advium rådgivare vid försäljning av handelsfastighet

Sponda Abp avyttrade en fastighet i Petikko handelsområde i Vanda till Saka Hallikiinteistöt Oy, som ägs av S...

03.10.2012 - Advium rådgivare i försäljningen av Produal

Finlands marknadsledande företag inom fastighetsautomation, Produal, har sålts till Vaaka Partners. För boksl...

21.09.2012 - Euromoney utnämnde återigen Advium till den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland

Den uppskattade Euromoney Magazine har rankat Advium Corporate Finance Oy som den bästa rådgivaren inom fastighets...

09.07.2012 - Advium rådgivare till Activeark

Reklambyrånätverket JWT, som är en del av världens största reklamkoncern WPP, har köpt majorit...

04.07.2012 - Advium finansiell rådgivare i fastighetstransaktion

Advium Corporate Finance rådgav Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera vid avyttringen av en centru...

26.04.2012 - Advium rådgivare till Finntemet Oy

Finntemet Oy har tillsammans med ledningen avyttrat 100% av aktierna i TVI Vision Oy till danska JAI A/S. TVI Vision Oy tillv...

27.03.2012 - Advium rådgivare till HUS Gruppen

HUS Gruppen fokuserar på sin kärnverksamhet, fastighetsinvestering, genom att avyttra sin fastighetsadministration...

24.01.2012 - Advium rådgivare till Rettig och Uponor

Rettig har undertecknat ett avtal med Hewing GmbH:s ägare Uponor, enligt vilket Rettig köper hela aktiestocken i He...