Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid försäljningen av handelsfastigheter

01.04.2016

Advium agerade som säljarens rådgivare när Lemminkäinen Talo Oy och Finavo Oy, som ägs av Lemminkäinen Talo Oy, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera och Viator Oy, avyttrade en portfölj innefattande 8 handelsfastigheter i Finland till en fond som förvaltas av det finska fastighetsförvaltningsbolaget  Sirius Capital Partners. Tokmanni, S-gruppen och Kesko är hufvudhyregäster i portföljen.

Ytterligare information: www.sirius.fi23.12.2016 - Advium rådgivare till Varma vid försäljningen av en kontorsportfölj

Advium fungerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varm...

21.12.2016 - Advium rådgivare till VVO vid försäljningen av en bostadsportfölj

Advium agerade som rådgivare till VVO vid försäljningen av en portfölj bestående av 1 344 fritt fi...

08.11.2016 - Advium rådgivare till LokalTapiola

Advium agerade som rådgivare till LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag då dessa s&ari...

13.09.2016 - Advium bästa rådgivare enligt Euromoney för tionde gången

Euromoney Magazine har åter rankat Advium Corporate Finance som den bästa rådgivaren inom fastighetsrelate...

18.07.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av Tietos huvudkontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare då fastighetsfonden DEGI Europa, som förvaltas av Aberdeen och &...

22.06.2016 - Advium rådgivare vid avyttringen av Mediware

Advium agerade som säljarnas finansiella rådgivare vid avyttringen av 100 % av aktierna i Mediware Oy till det nor...

25.05.2016 - Advium finansiell rådgivare i Patria –transaktion

Advium agerade som Finska statens finansiella rådgivare vid försäljningen av 49.9 % av aktierna det finska f&...

09.05.2016 - Datscha: Advium klart aktivaste säljrådgivare

Statistik visar att Advium har en rejäl ledning med ca. 38% när den nordiska leverantören av tjänster til...

13.04.2016 - Advium finansiell rådgivare till LokalTapiola

Advium agerade som finansiell rådgivare till LokalTapiola när LokalTapiola i en affär den 11 april avyttrade ...

21.03.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av fastigheter i Vasa

Advium agerade som säljarens rådgivare när Halli Oy avyttrade handels- och kontorsfastigheter i Vasa centrum...

19.02.2016 - Advium Elos rådgivare vid försäljning av en kontorsportfölj

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo avy...

29.01.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av handels- och kontorsfastighet

Advium agerade som säljarnas rådgivare när HOK-Elanto, Servicefacket PAM rf, Pappersförbundet rf, Servic...

14.01.2016 - Advium rådgivare vid avyttringen av Turvatiimi

Advium agerade som Atine Group Ab:s finansiella rådgivare vid avyttringen av 100 % av aktierna i Turvatiimi till det no...

04.01.2016 - Advium rådgivare till Viking Malt

Advium agerade som Viking Malt Oy:s finansiella rådgivare då Viking Malt kom överens om förvärvand...