Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid försäljningen av bostadsportfölj

29.03.2018

Advium agerade som säljarens rådgivare när bostadsinvesteringsbolaget Kojamo Abp avtalade om att sälja 1 594 fritt finansierade hyreslägenheter till en fond förvaltad av Morgan Stanley. Transaktionen förväntas slutföras under april månad.

I affären ingår totalt 40 fastigheter på 15 olika orter i Finland. Köpeskillingen uppgår till 97 miljoner euro.

Ytterligare information: Kojamo01.06.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Kalatukku E. Eriksson

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Kalatukku E. Eriksson Oy då bolaget köptes av Kesko. Kalatukku E. Eriksson är verk...

14.05.2018 - Advium rådgivare vid Maksuturvas avyttring

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Maksuturvas ägare, bestående av investerare och bolagets ledning, då de kom överen...

17.04.2018 - Advium rådgivare till Alandia

Alandia Försäkring avser sälja försäkringsgrenarna Personligt olycksfall och Reseförsäkring till LokalTapiola Sydkusten. Efte...

11.04.2018 - Advium rådgivare till Marimekko vid sale and leaseback transaktion

Advium agerade som Marimekko’s rådgivare vid försäljningen av Marimekko’s huvudkontorfastighet i ...