Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Marimekko vid sale and leaseback transaktion

11.04.2018

Advium agerade som Marimekko’s rådgivare vid försäljningen av Marimekko’s huvudkontorfastighet i Helsingfors till en fond förvaltad av OP Gruppen. Fastigheten omfattar 11 000 kvm och rymmer också företagets textiltryck samt två butiker. I samband med transaktionen tecknade Marimekko ett långvarigt hyresavtal för fastigheten.

Ytterligare information: Marimekko01.06.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Kalatukku E. Eriksson

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Kalatukku E. Eriksson Oy då bolaget köptes av Kesko. Kalatukku E. Eriksson är verk...

14.05.2018 - Advium rådgivare vid Maksuturvas avyttring

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Maksuturvas ägare, bestående av investerare och bolagets ledning, då de kom överen...

17.04.2018 - Advium rådgivare till Alandia

Alandia Försäkring avser sälja försäkringsgrenarna Personligt olycksfall och Reseförsäkring till LokalTapiola Sydkusten. Efte...

29.03.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av bostadsportfölj

Advium agerade som säljarens rådgivare när bostadsinvesteringsbolaget Kojamo Abp avtalade om att sälja 1...