Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Alandia

17.04.2018

Alandia Försäkring avser sälja försäkringsgrenarna Personligt olycksfall och Reseförsäkring till LokalTapiola Sydkusten. Efter avyttringen kommer Alandia att fokusera på sjöförsäkring. Advium agerar som Alandias rådgivare i transaktionen.

Ytterligare information: Alandia pressmeddelande11.12.2018 - Advium Pöyrys rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet

ÅF AB (publ) och Pöyry PLC har undertecknat ett avtal om att slå samman de två bolagen för att bi...

22.11.2018 - Advium Kotipizzas rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet

Orkla ASA och Kotipizza Group Abp har den 22 November 2018 undertecknat ett kombinationsavtal, enligt vilket Orkla gör ett fr...

02.11.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av T2H

Advium agerade som ägarnas rådgivare då T2H, ett ledande finskt företag inom nyproduktion av bostäder, såldes till ett finskt...

31.10.2018 - Advium rådgivare till Ilmarinen vid försäljningen av en fastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ilmarinen sålde en lagerfastighet i Vanda till det noterade ...

29.10.2018 - Advium rådgivare till Sentica Partners

Advium agerade som finansiell rådgivare till Sentica Partners då en fond förvaltad av Sentica Partners och e...

19.10.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Löyly

Advium agerade som säljarens rådgivare när Antero Vartia sålde sin andel av bastu- och restauranganl&au...

18.10.2018 - Advium rådgivare vid försäljning av centrumfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Berner familjens investeringsbolag Berfin Ab sålde Berner Ab...

04.09.2018 - Advium bästa rådgivare enligt Euromoney för tolfte gången

Euromoney har rankat Advium Corporate Finance som den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland för år 2018. Se...

01.06.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Kalatukku E. Eriksson

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Kalatukku E. Eriksson Oy då bolaget köptes av Kesko. Kalatukku E. Eriksson är verk...

14.05.2018 - Advium rådgivare vid Maksuturvas avyttring

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Maksuturvas ägare, bestående av investerare och bolagets ledning, då de kom överen...

11.04.2018 - Advium rådgivare till Marimekko vid sale and leaseback transaktion

Advium agerade som Marimekko’s rådgivare vid försäljningen av Marimekko’s huvudkontorfastighet i ...

29.03.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av bostadsportfölj

Advium agerade som säljarens rådgivare när bostadsinvesteringsbolaget Kojamo Abp avtalade om att sälja 1...