Advium

Fastighetsarrangemang

Vi har agerat som rådgivare i ca. 100 slutförda fastighetsarrangemang, med ett kumulativt värde omkring 10 miljarder euro. Därtill har Advium valts till Finlands bästa rådgivare inom fastighetsarrangemang tolv gånger av Euromoney. Läs mer om våra referenser inom fastighetsarrangemang.

Arrangemang kring fastighetsportföljer och stora enstaka objekt

Vi analyserar våra kunders målsättningar och ger sedan rekommendationer om den optimala strukturen för processen. Vid avyttringar förbereder Advium allt nödvändigt presentationsmaterial, och koordinerar processen med kunden, de potenitella köpkandidaterna och övriga rådgivare. Förvärvsprocesser följer långt samma mönster, men med fokus på strategin kring budgivningen och förhandlingstaktiken.

Sale and leaseback -arrangemang

Sale and leaseback –arrangemang påminner om vanliga avyttringar, men extra tyngd läggs på utformandet av hyreskontrakten. I större grad än i övriga fastighetstransaktioner måste processen planeras med tanke på säljarens, d.v.s. den blivande hyresgästens behov och verksamhet.

I alla fastighetstransaktioner rådger vi våra kunder genom hela processen, från och med första planeringsfasen till och med förhandlingarna och slutförandet av affären.

Övriga tjänster

Våra övriga tjänster inkluderar rådgivning vid fastighetsfinansiering, portföljvärderingar, samföretag och strategiska beslut kring fastighetsinvesteringar.

Inom kapitalmarknadstransaktioner involverande fastighetsbolag kan Advium väl kombinera sin expertis för att nå önskade resultat och maximera aktieägarvärdet.