Advium

Ajankohtaista

Advium konsortion neuvonantajana julkisessa ostotarjouksessa Purmo Group:n osakkeista

26.04.2024

Apollon lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat tietyt rahastot ja Rettig muodostavat konsortion kaikkia Purmo Group Oyj:n liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita koskevaa vapaaehtoista, suositeltua julkista käteisostotarjousta varten. Järjestelyn odotetaan nopeuttavan Purmon kasvustrategian toteuttamista.

Purmon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Purmon osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Advium toimii konsortion taloudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja: Purmo Group Oyj – Julkinen ostotarjous02.05.2024 - Advium neuvonantajana liikekeskus Brediksen myynnissä

Advium toimi myyjän neuvonantajana, kun eQ Liikekiinteistöt –rahasto myi Espoon Laajalahdessa sijaitsevan liikekeskus Brediks...

08.04.2024 - Jacob af Forselles on nimitetty Adviumin toimitusjohtajaksi elokuusta 2024 alkaen

Olemme iloisia ilmoittaessamme Jacob af Forsellesin nimityksestä Adviumin toimitusjohtajaksi sekä eQ-konsernin johtoryhmän jä...