Advium

Aktuellt

Advium Finlands bästa investeringsbank i fastighetsbranschen

15.10.2008

Advium Corporate Finance, eQ Bank Ab, har blivit vald till den ”bästa investeringsbanken i Finland” år 2008 i tidningen Euromoneys internationella opinionsundersökning. I den årliga opinionsundersökningen som koncentrerar sig på fastighetsbranschen valdes Advium till vinnare även i följande kategorier:
- Bästa rådgivaren i fastighetsbranschen i Finland
- Bästa genomförande av transaktioner i Finland
- Bästa utbud av finansiella tjänster i Finland
Advium är en stark aktör på den finska fastighetsmarknaden då priset för ”Bästa genomförande av transaktioner” vunnits av företaget varje år sedan 2005.

”Vi är mycket tagna av denna ära och av det faktum att våra kunder och konkurrenter uppskattar vårt arbete genom att utnämna oss till den bästa rådgivaren på den finska fastighetsmarknaden. Ett fullständigt engagemang för pågående projekt är nyckeln till både kundernas och vår framgång. Det nuvarande marknadsläget är mer utmanande än vad det var för sex månader sedan. Vi upprätthåller dock kontakten med vårt kontaktnätverk och märker att det även fortsättningsvis finns ett intresse för den finska fastighetsmarknaden, säger Janne Larma på Advium.

Euromoney Liquid Real Estate Awards är ett globalt uppskattat pris inom fastighets- och finansbranschen. Euromoneys undersökning kartlägger fastighetsutvecklare, rådgivare, banker, investerare samt användare av fastigheter i över 50 länder, varav vilka de bästa väljs.

Advium har år 2008 fungerat som rådgivare i de största fastighetstransaktionerna i Finland. I oktober var Advium rådgivare då Forumkvarterets ägande koncentrerades och såldes till Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb för 490 miljoner euro. I mars var Advium säljarens rådgivare då Northern European Properties Ltd sålde 39 hotellfastigheter för 805 miljoner euro till en fond förvaltad av CapMan. I mars var Advium säljarens rådgivare då Tapiola sålde en fastighetsportfölj för 216 miljoner euro till Carlyle Group.

Advium har fungerat som rådgivare i över 80 företagsarrangemang, fastighetstransaktioner och kapitalmarknadstransaktioner vars sammanlagda värde uppgår till ca 7,5 miljarder euro.

11.12.2008 - Advium som rådgivare till Forcit

Finlands ledande sprängämnestillverkare Forcit har förvärvat Lapuan Räjähdysainepalvelu.  ...

23.10.2008 - Advium som rådgivare till Forcit

Finlands ledande sprängämnestillverkare Forcit har förvärvat sin långvariga samarbetspartner Alkupa...

02.10.2008 - Advium finansiell rådgivare då Forums ägande koncentreras

Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb har köpt 7 fastigheter i Forumkvarteret i centrum av Helsingfors. Det skuldf...

06.03.2008 - Advium finansiell rådgivare till Tapiola

Tapiolagruppen har sålt en fastighetsportfölj till Carlyle Group för 216 miljoner euro. Tapiolagruppens bol...

28.02.2008 - Advium finansiell rådgivare till Kesko i samband med försäljning av Kauko-Telko

Kesko Abp säljer sitt dotterbolag Kauko-Telko Oy till konglomeratbolaget Aspo Oyj. Den skuldfria köpeskillingen &...

18.01.2008 - Advium finansiell rådgivare till Northern European Properties

Northern European Properties Ltd har sålt en portfölj bestående av 39 hotell till Capman Abp:s nygrundade fo...

16.01.2008 - Advium finansiell rådgivare till Forcit i samband med försäljning av Finnsdisp

Forcit, som är ledande tillverkare av sprängämnen i Finland, har sålt Finndisp-affärsverksamheten ...