Advium

Aktuellt

Advium rådgav Pöyry vid försäljningen av Pöyry’s huvudkontor

31.10.2013

Advium agerade som Pöyry Abp’s rådgivare vid försäljningen av Pöyry’s huvudkontor i Vandaforsen. Kontorsfastigheten omfattar ca 25 000 m2, och hyrs tillbaka med ett långt hyresavtal.

Köparen är den svenska Niam Nordic Core Plus -fonden. Parterna ämnar slutföra transaktionen under 2013. Transaktionen i fråga hör till de största fastighetstransaktionerna i Finland under 2013.

Mer information: http://www.poyry.com

17.12.2013 - Advium rådgivare vid förvärvet av Aker Arctic Technology Oy

Finska statens kapitalinvesteringsbolag Finlands Industriinvestering Ab har per 17.12.2013 förvärvat en 66.4 % majo...

04.11.2013 - Advium rådgav Governia Oy vid uppköpet av Corenet Oy

VR Group och TDC Oy Finland avyttrade 100% av Corenet Oy till Governia Oy. Corenet Oy specialiserar sig på telenä...

19.09.2013 - Euromoney utnämnde återigen Advium till den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland

Den uppskattade Euromoney Magazine har rankat Advium Corporate Finance Oy som den bästa rådgivaren inom fastighets...

28.08.2013 - Advium rådgav Treston Oy vid försäljningen av Hexaplan koncernen

Treston Oy har tillsammans med företagets ledning avyttrat 100 % av Hexaplan Koncernen till Lounais-Suomen Logistiikkamy...

17.05.2013 - Advium rådgivare vid försäljningen av Dextra’s läkarcentralfastighet i Munkshöjden

Advium fungerade som säljarens rådgivare när Dextra avyttrade sin läkarcentralfastighet i Munkshöjd...

26.04.2013 - Advium Finska Statens rådgivare vid säkrandent av STX Finland’s finansiering

Advium agerade som Arbets- och näringsministeriets rådgivare vid säkerställandet av STX Finlands finansi...

28.02.2013 - Advium rådgav vid försäljningen av Kilo hälsocentral

Advium rådgav vid försäljningen av Kilo hälsocentral Advium fungerade som försäljarens r&ari...