Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid förvärvet av Aker Arctic Technology Oy

17.12.2013

Finska statens kapitalinvesteringsbolag Finlands Industriinvestering Ab har per 17.12.2013 förvärvat en 66.4 % majoritetsandel i Aker Arctic Technology Oy av STX Finland Oy. Aker Arctic är en världsledande expert inom design av isgående fartyg och offshore –applikationer. Därtill har Aker Arctic egna faciliteter för testning av fartygsskrov och propulsionssystem i krävande arktiska miljöer.

Advium Corporate Finance agerade som Arbets- och Näringsministeriets rådgivare i transaktionen.

Tilläggsinformation: http://www.tem.fi/sv/foretag/meddelanden_foretag?89510_m=113042

04.11.2013 - Advium rådgav Governia Oy vid uppköpet av Corenet Oy

VR Group och TDC Oy Finland avyttrade 100% av Corenet Oy till Governia Oy. Corenet Oy specialiserar sig på telenä...

31.10.2013 - Advium rådgav Pöyry vid försäljningen av Pöyry’s huvudkontor

Advium agerade som Pöyry Abp’s rådgivare vid försäljningen av Pöyry’s huvudkontor i Van...

19.09.2013 - Euromoney utnämnde återigen Advium till den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland

Den uppskattade Euromoney Magazine har rankat Advium Corporate Finance Oy som den bästa rådgivaren inom fastighets...

28.08.2013 - Advium rådgav Treston Oy vid försäljningen av Hexaplan koncernen

Treston Oy har tillsammans med företagets ledning avyttrat 100 % av Hexaplan Koncernen till Lounais-Suomen Logistiikkamy...

17.05.2013 - Advium rådgivare vid försäljningen av Dextra’s läkarcentralfastighet i Munkshöjden

Advium fungerade som säljarens rådgivare när Dextra avyttrade sin läkarcentralfastighet i Munkshöjd...

26.04.2013 - Advium Finska Statens rådgivare vid säkrandent av STX Finland’s finansiering

Advium agerade som Arbets- och näringsministeriets rådgivare vid säkerställandet av STX Finlands finansi...

28.02.2013 - Advium rådgav vid försäljningen av Kilo hälsocentral

Advium rådgav vid försäljningen av Kilo hälsocentral Advium fungerade som försäljarens r&ari...