Advium

Aktuellt

Advium Cargotecs rådgivare i fusionen med Konecranes

01.10.2020

Cargotec och Konecranes går samman och skapar en global ledare inom hållbara materialflöden.

Det föreslagna samgåendet kommer att verkställas genom en lagstadgad absorptionsfusion varvid Konecranes kommer att fusioneras in i Cargotec. Cargotec och Konecranes aktieägare skulle vardera äga cirka 50 procent av aktierna och rösterna i det kombinerade bolaget efter att samgåendet verkställts.

Advium Corporate Finance är finansiell huvudrådgivare till Cargotec.

För mer information: Pressmeddelande30.12.2020 - Advium rådgivare till Alma Media

Advium agerade som Alma Media Abp:s finansiella rådgivare vid förvärvet av en 35 % minoritetsandel i Alma Mediapartners Oy fö...

22.12.2020 - Advium rådgivare vid försäljningen av en kontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Regenero, ett joint venture mellan HGR Property Partners och YIT, förvärvade en st...

10.12.2020 - Advium rådgivare vid försäljningen av en portfölj av handelsfastigheter

Advium agerade som säljarens rådgivare när eQ Liikekiinteistöt avtalade om att sälja 7 moderna handelsfastigheter till Cibus ...

03.08.2020 - Advium rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo

Advium fungerade som rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo då Samla Asunnot Ky samt Samla Toimitilat II Ky, förvaltad...

08.07.2020 - Advium rådgivare till Lakan Betoni

Advium agerade som Lakan Betoni Oy:s finansiella rådgivare då bolaget kom överens om att avyttra sin produktionsanläggning fö...

22.06.2020 - Advium Solidiums rådgivare i Neles –affär

Advium agerade som Solidiums finansiella rådgivare vid avyttringen av Solidiums samtliga ca 22,4 miljoner aktier, motsvarande...

29.05.2020 - Advium finansiell rådgivare till Tamturbo

Advium agerade som Tamturbos finansiella rådgivare då Sulzer, ett av världens ledande företag inom innovativa pumplösningar o...

26.02.2020 - Advium rådgivare till Elo

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo sålde en lager-, handels- samt kontorsfa...