Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo

03.08.2020

Advium fungerade som rådgivare till ICON Corporation Abs konkursbo då Samla Asunnot Ky samt Samla Toimitilat II Ky, förvaltade av Samla Capital förvärvade en fastighet belägen på Mariegatan 23 i Kronohagen i Helsingfors.

Fastigheten består av tre byggnader från 1885 samt en fastighet från år 1930. Total yta är ca 13 500 m2.30.12.2020 - Advium rådgivare till Alma Media

Advium agerade som Alma Media Abp:s finansiella rådgivare vid förvärvet av en 35 % minoritetsandel i Alma Mediapartners Oy fö...

22.12.2020 - Advium rådgivare vid försäljningen av en kontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Regenero, ett joint venture mellan HGR Property Partners och YIT, förvärvade en st...

10.12.2020 - Advium rådgivare vid försäljningen av en portfölj av handelsfastigheter

Advium agerade som säljarens rådgivare när eQ Liikekiinteistöt avtalade om att sälja 7 moderna handelsfastigheter till Cibus ...

01.10.2020 - Advium Cargotecs rådgivare i fusionen med Konecranes

Cargotec och Konecranes går samman och skapar en global ledare inom hållbara materialflöden. Det föreslagna samgåendet kom...

08.07.2020 - Advium rådgivare till Lakan Betoni

Advium agerade som Lakan Betoni Oy:s finansiella rådgivare då bolaget kom överens om att avyttra sin produktionsanläggning fö...

22.06.2020 - Advium Solidiums rådgivare i Neles –affär

Advium agerade som Solidiums finansiella rådgivare vid avyttringen av Solidiums samtliga ca 22,4 miljoner aktier, motsvarande...

29.05.2020 - Advium finansiell rådgivare till Tamturbo

Advium agerade som Tamturbos finansiella rådgivare då Sulzer, ett av världens ledande företag inom innovativa pumplösningar o...

26.02.2020 - Advium rådgivare till Elo

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo sålde en lager-, handels- samt kontorsfa...