Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till Alma Media vid förvärvet av Nettix

05.03.2021

Advium agerade som finansiell rådgivare till Alma Media Abp vid förvärvet av Nettix Oy, en ledande marknadsplats för motorfordon, från Otava koncernen för 170 miljoner euro. Transaktionen förväntas slutföras i månadskiftet mars/april 2021.

Ytterligare information (på engelska): Pressmeddelande17.11.2021 - Advium rådgivare till Avain Yhtiöt vid avyttring av Renevo

Advium agerade som säljarnas rådgivare då Avain Yhtiöt sålde Renevo Oy till Adelis Equity Partners. Renevo är ett finskt byg...

08.09.2021 - Advium rådgivare till Rettig vid fusion av Purmo Group och VAC

Virala Acquisition Company och Purmo Group fusioneras för att skapa en internationellt ledande publikt listad leverant&o...

16.07.2021 - Advium rådgivare till Rettig vid avyttring av Nordkalk

Rettig Group har ingått avtal om att avyttra 100% av aktierna i Nordkalk till SigmaRoc Plc för en skuldfri kö...

08.07.2021 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet i Helsingfors

Advium agerade som säljarens rådivare då en fond förvaltad av Schroders ingick avtal om avyttrandet av ...

16.06.2021 - Advium rådgivare till Berner vid Chemigate -förvärv

Advium agerade som finansiell rådgivare till Berner Oy vid förvärvet av majoriteten i Chemigate Oy, en tillverkare av produkt...

23.04.2021 - Advium rådgivare vid försäljningen av en centrum fastighet

Advium agerade som säljarnas rådgivare då Finlands Apotekareförbund och Helsingfors Gymnastikklubb avtalade om att sälja en f...

02.02.2021 - Advium finansiell rådgivare till Avain Yhtiöt

Advium agerade som Avain Yhtiöts finansiella rådgivare då Ahlström Capitals dotterbolag, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, förvärva...