Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid försäljningen av en centrum fastighet

23.04.2021

Advium agerade som säljarnas rådgivare då Finlands Apotekareförbund och Helsingfors Gymnastikklubb avtalade om att sälja en fastighet i Helsingfors centrum till Areim. Fastigheten omfattar kvarteret mellan Lilla Robertsgatan, Bangatan och Georgsgatan. Helsingfors Gymnastikklubb blir kvar som minoritetsägare i fastigheten och fortsätter att bedriva sin verksamhet i tillhörande idrottsanläggning

Ytterligare information (på finska): Pressmeddelande17.11.2021 - Advium rådgivare till Avain Yhtiöt vid avyttring av Renevo

Advium agerade som säljarnas rådgivare då Avain Yhtiöt sålde Renevo Oy till Adelis Equity Partners. Renevo är ett finskt byg...

08.09.2021 - Advium rådgivare till Rettig vid fusion av Purmo Group och VAC

Virala Acquisition Company och Purmo Group fusioneras för att skapa en internationellt ledande publikt listad leverant&o...

16.07.2021 - Advium rådgivare till Rettig vid avyttring av Nordkalk

Rettig Group har ingått avtal om att avyttra 100% av aktierna i Nordkalk till SigmaRoc Plc för en skuldfri kö...

08.07.2021 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet i Helsingfors

Advium agerade som säljarens rådivare då en fond förvaltad av Schroders ingick avtal om avyttrandet av ...

16.06.2021 - Advium rådgivare till Berner vid Chemigate -förvärv

Advium agerade som finansiell rådgivare till Berner Oy vid förvärvet av majoriteten i Chemigate Oy, en tillverkare av produkt...

05.03.2021 - Advium rådgivare till Alma Media vid förvärvet av Nettix

Advium agerade som finansiell rådgivare till Alma Media Abp vid förvärvet av Nettix Oy, en ledande marknadsplats för motorfor...

02.02.2021 - Advium finansiell rådgivare till Avain Yhtiöt

Advium agerade som Avain Yhtiöts finansiella rådgivare då Ahlström Capitals dotterbolag, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, förvärva...