Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare till Aspo och ESL Shipping

09.11.2023

Advium agerade som Aspo Abp:s och dess dotterbolag ESL Shipping Ab:s finansiella rådgivare då Aspo och OP Suomi Infra Kb ingick ett avtal om att investera 30 miljoner euro i ESL Shipping som motsvarar en ägarandel på ca 15 % i ESL Shipping.

ESL Shipping är en ledande aktör inom torrlastfrakt i Östersjöregionen. Företagets verksamhet grundar sig i huvudsak på långvariga kontrakt och etablerade kundrelationer.

Ytterligare information (på engelska): Aspos börsmeddelande29.11.2023 - Advium rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet för Musti Group

Advium utfärdade en fairness opinion till Musti Group Abp:s styrelse angående det frivilliga rekommenderade offentliga kontan...

31.10.2023 - Advium rådgivare till Fennogens Investments och Corbis

Advium agerade som finansiell rådgivare till Fennogens Investments och Corbis då de avyttrade sitt aktieinnehav i Caverion Ab...

28.08.2023 - Advium rådgivare vid försäljning av kontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Schroders Capital sålde fastigheten Sampotalo i Åbo till Niam. Den historiskt bety...

31.07.2023 - Advium rådgivare vid oblibgatoriskt publikt bud för Alma Media

Advium agerade som Otavas finansiella rådgivare vid Otavas obligatoriska publika bud för samtliga aktier i Alma Media Abp. Yt...