Advium

Aktuellt

Advium rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet för Purmo Group

26.04.2024

Ett konsortium bestående av fonder förvaltade av Apollo och Rettig har formats med syftet att genomföra ett frivilligt rekommenderat publikt kontantbud för Purmo Group Abp:s samtliga utestående aktier. Transaktionen förväntas accelerera förvärkligandet av Purmos tillväxtstrategi.

Purmo Groups styrelse, representerad av en grupp bestående av de icke-konflikterade styrelseledamöterna i bolaget, har enhälligt valt att rekommendera att Purmo Groups aktieägare accepterar kontanterbjudandet.

Advium agerar som konsortsiets finansiella rådgivare i samband med det publika budet.

Ytterligare information (på engelska): Purmo Group Plc – Cash tender offer22.07.2024 - Advium Innofactors rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet

Onni Bidco Oy, ett konsortium beståend av en fond förvaltad av CapMan Growth, Ensio Investment Group Oy and Osprey Capital Oy...

02.05.2024 - Advium rådgivare vid försäljningen av Bredis retail park

Advium agerade som rådgivare till säljaren när eQ Commercial Properties sålde Bredis retail park i Bredvik, Esbo till Swiss L...

08.04.2024 - Jacob af Forselles har utsetts till ny VD för Advium från och med den 1 augusti 2024

Vi är glada över utnämningen av Jacob af Forselles till ny VD för Advium Jacob kommer att tillträda som VD för Advium i augus...